Previous Frame Next Frame
  • Rozmowy zwierząt - Patricija Bliuj- Stodulska - AnimalStudies.pl Rozmowy zwierząt – Patricija Bliuj-Stodulska
  • Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym - AnimalStudies.pl Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w...
  • Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek-zwierzę - Jacek Lejman - AnmalStudies.pl Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek-zwierzę
  • CZAS KULTURY - ZO/Opozycje - 6/2007 (141) - AnimalStudies.pl CZAS KULTURY – ZO/Opozycje – 6/2007 (141)
  • KULTURA POPULARNA - "Mięso", t. 4 (2015), nr 42 - AnimalStudies.pl KULTURA POPULARNA – „Mięso”, t. 4 (2015), nr 42
  • CFP: Seminarium ksenologiczne - Facta Ficta - AnimalStudies.pl CFP: Seminarium ksenologiczne – Facta Ficta

Archiwum wpisów

Tagi