CFP: Inny – Obcy – Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki

Data publikacji: 06/02/2015

Opublikowano w: Call for papers

Odsłon: 2076

Komentarze:

CFP: Inny – Obcy – Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki | AnimalStudies.pl

Inny – Obcy – Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Inny – Obcy – Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki”, która odbędzie się w dniach 10–11 września 2015 r. w Bydgoszczy. Zgłoszenia do 30 lipca 2015 r.

I. Cel konferencji

W każdym społeczeństwie istnieją pewne określone zasady zachowania, postawy, wyznawane wartości, ideały, obyczaje, według których żyją poszczególne jednostki. Warunkuje to powszechne zrozumienie, umacnianie więzi międzyludzkich. Zdarza się jednak, że wśród danego ogółu pojawia się osoba różniąca się od innych, zachowująca się i postępująca inaczej, wyglądająca inaczej, wyraźnie stająca w opozycji do świata. Te szczególne jednostki rzadko są społecznie akceptowane, często wywołują sensację, niekiedy strach i chęć ich wyeliminowania, a czasami zwykłą ciekawość. Konferencja ma na celu postawienie sobie pytania o byt człowieka w relacjach odmienności. Z jednej strony będzie to pytanie o Człowieka, który przekraczając pewne granice, ramy moralne, czy prawne zostaje wykluczony ze społeczeństwa, przemieniając się z Innego w Obcego – Wroga – Potwora. Szukając granic pomiędzy Innym a Obcym, jak również między Obcym a Potworem, będziemy starać się także szukać Innego w sobie samych, siebie samych w Obcym.

II. Zakres tematyczny

Tematyka konferencji ma w zamyśle organizatorów obejmować cały szereg ważnych dla kultury pól badawczych. A zatem będzie to próba pokazania „Innego” w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym. Z jednej strony ukazanie jego odmienności, sposobu, w jaki przekracza granice, z drugiej wskazanie konsekwencji takiego działania, zarówno dla niego samego, jak i dla innych.  Będzie to także próba wskazania istnienia (a może nieistnienia) granic pomiędzy Innością a Obcością, zastanowienia się, kiedy, jak, dlaczego Inny staje się Obcym, czy będąc Obcym może być Wrogiem, kiedy Inny staje się Potworem, stawiając sobie jednocześnie pytanie o możliwości akceptacji takich społecznych odmienności, szukając granic naszej własnej tolerancji.

Z tego też powodu konferencję traktujemy jako spotkanie interdyscyplinarne, a zaproszenie na nią kierujemy do antropologów, archeologów, filologów, historyków kultury, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którzy mogą podzielić się interesującą refleksją na temat aspektów odmienności człowieczeństwa.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne referatów:

 • Inny – Obcy – Potwór: kreacje i wyobrażenia na przestrzeni dziejów (antropologia, kultura, religia, filozofia, sztuka, literatura, film, popkultura etc.);
 • Inny – Obcy –Potwór: w praktyce życia codziennego i komunikacji międzyludzkiej;
  – granice odmienności i pola odmienności,
  – wykluczenie społeczne, dyskryminacja społeczna, sankcje społeczne,
  – akceptacja odmienności, oswojenie odmienności, umiłowanie odmienności,
  – obcość jako motywacja do działania;
 • Inny – Obcy – Potwór: jako świadome wyrażanie swojej tożsamości;
  – kreowanie odmiennego wizerunku jako próba odwrócenia porządku świata,
  – świadome przekraczanie granic,
  – relacje Człowiek-Inny/Obcy/Potwór, Bóg-Inny/Obcy/Potwór;
 • Inny – Obcy – Potwór: w kategorii humanistycznej i dyskursie teoretycznym;
  – odmienność posthumanistyczna (zwierzę, roślina, rzecz),
  – odmienność transhumanistyczna (cyborg, klon, sztuczna inteligencja, kosmita);

Powyższe tematy z pewnością nie wyczerpują problematyki, mogą jedynie wskazać kierunek poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

III. Informacje organizacyjne

1. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 10-11 września 2015 r.
2. Miejsce obrad: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Budynek Copernicanum, ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz.
3. Na wygłoszenie referatu przewidujemy 20 minut, a na wygłoszenie komunikatu 10 minut.
4. Język konferencyjny: polski, angielski. Język publikacji: polski, angielski.
5. Zgłoszenia na Konferencję można dokonać przesyłając formularz rejestracyjny (pdf). Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 30 lipca 2015 r. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.
6. Opłata konferencyjna: 350 zł (nie obejmuje noclegów).
7. Opłatę należy wpłacać do 10 sierpnia 2015 r. na podany niżej nr konta z dopiskiem „Inny – Obcy – Potwór”

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kredyt Bank Oddział w Bydgoszczy
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

8. Korespondencję prosimy kierować na adres: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, z dopiskiem „Inny – Obcy – Potwór” lub pocztą elektroniczną do organizatorów na adres inny.konferencja@wp.pl

9. Kontakt telefoniczny z organizatorami:

dr Justyna Żychlińska: 606216841
dr Anetta Głowacka-Penczyńska: 602157155

Zapraszamy na stronę Instytutu na Facebooku.

Źródło: http://www.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_historii_stosunkow/aktualnosci_ihsm/22296

Wykorzystano obraz Zee-olifant met oren van bladeren, Giovanni Andrea Maglioli, 1580 – 1610.

 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy