Inny w ponowoczesnym świecie – II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (Bydgoszcz, 19.09.2014)

Data publikacji: 15/08/2014

Opublikowano w: Konferencje

Odsłon: 2241

Komentarze:

Inny w ponowoczesnym świecie – II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (Bydgoszcz, 19.09.2014)

Doktoranckie Koło Naukowe Filologów, działające przy Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zaprasza do wzięcia udziału w

II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorantów
INNY W PONOWOCZESNYM ŚWIECIE

(z cyklu “Conditio humana we współczesnej literaturze i kulturze”)

O konferencji:

Ponowoczesne teorie Innego stanowią centralny element humanistycznego dyskursu, który wciąż problematyzuje inność i nadaje jej nowe sensy. Pytanie o Innego pozostaje otwarte, ponieważ kategoria ta w swych kolejnych teoretycznych odsłonach poddawana jest licznym transgresjom i reinterpretacjom, a namysł nad tym, co inne, przynosi często zaskakujące tezy na temat kondycji człowieka bądź jego osadzenia w kulturze i naturze. Inny to już nie tylko Lacanowski brak we mnie czy spacyfikowany postkolonialny, genderowy i qeerowy Inny, ale to także afirmowany przez studia posthumanistyczne nie-ludzki sprawczy podmiot. Zmienność znaczenia Innego w świecie koresponduje z cywilizacyjnymi przemianami, które determinują (w porównaniu z modernizmem) przesunięcia w pojmowaniu zakresu inności oraz jej punktów granicznych, toteż kategoria wspomniana nadal okazuje się użytecznym narzędziem w badaniach nad tekstową i pozatekstową rzeczywistością.

Zapraszamy do wieloaspektowego namysłu nad Innym, jego redefinicjami i przemianami w różnego typu dyskursach. Kim jest dzisiaj Inny, czym jest dzisiaj inność w różnego typu teoretycznych podejściach? Jakie są ich konkretne metafizyczne i ucieleśnione odsłony?

Proponujemy dyskusję wokół poniższych, szeroko pojętych obszarów tematycznych:

A. Praktyka „inności”

 • granice Innego i pola inności
 • Inny, czyli kto/co?
 • Inny czy inny? (Od transcendencji do materii)
 • Innego już nie ma – każdy jest Inny a Inny jest też wewnątrz mnie
 • performatywne tożsamości Innego
 • psyche i soma Innego
 • ludzka i nie-ludzka podmiotowość Innego
 • Inny w domenie kultury i natury

B. Pola badawcze „inności”

 • posthumanistyczny Inny/Obcy (zwierzę, roślina, rzecz)
 • transhumanistyczny Inny/Obcy (cyborg, klon, sztuczna inteligencja)
 • Inny w dialogu teoretycznym

W programie konferencji są także referaty z obszaru studiów nad zwierzętami:

 • SABINA MISIARZ-FILIPEK (Uniwersytet Jagielloński) – Między człowiekiem a zwierzęciem – „Zwierzę, którym więc jestem” Jacquesa Derridy
 • ANETTA KUŚ (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Krytyczny antropomorfizm: próba etycznego rozpoznania inności w perspektywie animal studies
 • AGNIESZKA PAKUŁA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Etyka jakości życia – współczesne spojrzenie na człowieka z perspektywy utylitaryzmu Petera Singera

Kliknij, aby zobaczyć pełny program konferencji.

Miejsce konferencji: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 11, sala 18 i 19

Kontakt: konferencjalek@op.pl
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1430487897219138

mgr Katarzyna Rytlewska (przewodnicząca komitetu organizacyjnego)
mgr Joanna Ligmanowska (sekretarz konferencji)
mgr Anetta Kuś (członek komitetu organizacyjnego)

 

Inny w ponowoczesnym świecie - II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (Bydgoszcz, 19.09.2014)