Konferencja “Ludzie i zwierzęta: równoważenie interesów” (W-wa, 5-6.05.2015 r.)

Data publikacji: 02/05/2015

Opublikowano w: Konferencje

Odsłon: 3372

Komentarze:

Ludzie i zwierzęta: równoważenie interesów - Konferencja - AnimalStudies.pl

Ludzie i zwierzęta: równoważenie interesów
Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego zapraszają na konferencję LUDZIE I ZWIERZĘTA: RÓWNOWAŻENIE INTERESÓW, która odbędzie się 5 –6 maja 2015 r.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w  specjalnym numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w 2015 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Spis referatów (rozwiń)

Wtorek, 5 maja 2015 r.

08:45 – 09:00 Otwarcie konferencji

09:00 – 09:30 Włodzimierz TYBURSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Człowiek wobec świata zwierząt w horyzoncie myślowym doby nowożytnej

09:30 – 10:00 Andrzej KRUSZEWICZ (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie)
Po co są potrzebne ogrody zoologiczne?

10:00 – 10:30 Dariusz LISZEWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Współczesne myślistwo w Polsce – aspekty etyczne i środowiskowe

10:30 – 11:00 Jacek ŁOJEK, Anna ŁOJEK (Pracownia Hodowli Koni, SGGW)
Koń w służbie człowieka na przestrzeni wieków

11:00 – 11:30 Tadeusz KALETA (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW)
Antrozoologia, albo przewartościowanie relacji ze zwierzętami

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Mirosław PAWLISZYN (Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
O możliwości zbawienia zwierzęcia innego niż człowiek

12:30 – 13:00 Maciej CHLEWICKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Chrześcijaństwo a współczesne pojmowanie relacji człowiek – zwierzę

13:00 – 13:30 Gabriela KURYLEWICZ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
O psie w filozofii Platona i Tomasza z Akwinu

13:30 – 14:00 Marcin GAPSKI (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)
Saligia – siedem grzechów głównych i ich zwierzęce symbole w kulturze polskiego średniowiecza

14:00 – 14:30 Małgorzata PENIŃSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
„Bajki bajkami nie są”. O zwierzętach w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

14:30 – 15:00 Agnieszka BANDURA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski)
Zwierzęta w sztuce współczesnej – sacrum-decorum-profanum

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Wojciech PISULA (Instytut Psychologii PAN)
Kontinuum świadomości

16:30 – 17:00 Grzegorz FRANCUZ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski)
Czy świadomość zwierząt jest antropomorficzną iluzją?

17:00 – 17:30 Michał PIEKARSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Czy zwierzęta myślą? Dyskusja z Kartezjuszem i Normanem Malcolmem

17:30 – 18:00 Arkadiusz GUT, Zbigniew WRÓBLEWSKI (Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Zdolności meta-kognitywne u zwierząt – filozoficzna interpretacja danych

18:00 – 18:30 Adriana SCHETZ (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński)
Nie(neo)behawiorystyczna koncepcja uczenia się ludzi i innych zwierząt

18:30 – 19:00 Bogdan DZIOBKOWSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
Czy zwierzęta mają doznania?

Środa, 6 maja 2015 r.

09:00 – 09:30 Joanna GÓRNICKA-KALINOWSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
Czy jesteśmy coś winni zwierzętom?

09:30 – 10:00 Katarzyna DE LAZARI-RADEK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki)
Czy hedoniście wolno zabijać szczęśliwe zwierzęta?

10:00 – 10:30 Renata ZIEMIŃSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński)
Moralne argumenty za wegetarianizmem

10:30 – 11:00 Katarzyna KLECZKOWSKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)
Wegetarianizm a ofiara ze zwierząt w starożytności – pomiędzy postulatem a praktyką

11:00 – 11:30 Jacek HOŁÓWKA (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
Czy niektóre zwierzęta mają status osoby?

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Wojciech HERMELIŃSKI (Trybunał Konstytucyjny)
Ludzie gorsi od zwierząt? Karanie okrucieństwa wobec zwierząt

12:30 – 13:00 Ewa ŁĘTOWSKA (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Brak proporcjonalności w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o uboju rytualnym

13:00 – 13:30 Michał PEŁKA (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
Teoria ważenia dóbr w ujęciu Roberta Alexy’ego w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego

13:30 – 14:00 Tomasz PIETRZYKOWSKI (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski)
Podmiotowość zwierząt. Perspektywa filozofii prawa

14:00 – 14:30 Anna ZIENTARA (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
Równoważenie sprzecznych interesów w świetle prawa unijnego dotyczącego zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

14:30 – 15:00 Jan WOLEŃSKI (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)
Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Krzysztof TURLEJSKI (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
Niespójności w stosunku człowieka do różnych grup zwierząt

16:30 – 17:00 Józef DULAK (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński)
Alternatywne metody dla badań na zwierzętach: możliwości, perspektywy, złudzenia

17:00 – 17:30 Andrzej ELŻANOWSKI (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
Moralność eksperymentów na zwierzętach

17:30 – 18:00 Zbigniew PIETRZAK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski)
Uczeni i zwierzęta. O interakcjach w procedurach badawczych

18:00 – 18:30 Wojciech DOROSZEWICZ (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)
O zwierzętach w kulturach prekolumbijskich

18:30 – 19:00 Łukasz KOWALIK (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
Antropomorfizm w myśleniu o zwierzętach

Ludzie i zwierzęta: równoważenie interesów - Konferencja na UW - AnimalStudies.pl

Tagi: