Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna

Data publikacji: 28/07/2014

Opublikowano w: Książki

Odsłon: 4009

Komentarze:

Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna

Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna

Redakcja naukowa: Adriana Mica i Paweł Łuczeczko

Wydawca: Wydawnictwo Orbis Exterior

Miejsce i rok wydania: Pszczółki 2011

ISBN 978-83-63133-00-9
Stron: 400
Format: A5
Wydanie 1
Oprawa miękka

Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna to pierwsza książka wydana przez Wydawnictwo Orbis Exterior! Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna to praca zbiorowa poświęcona coraz częstszym bohaterom dzieł socjologicznych: zwierzętom, przedmiotom, technologiom. Ci nowi aktorzy w świecie społecznym “należącym” dotąd tylko do ludzi nie tylko wchodzą w liczne interakcje, ale też zdają się być wyposażeni w atrybut sprawczości – są w stanie kreować nowe społeczne sytuacje…

Z recenzji prof. UMK dr. hab. Tomasza Szlendaka:

Jest to taka książka socjologiczna, w której – na pozór – z trudem odnaleźć można człowieka. Traktuje bowiem, jak na pracę z zakresu „socjologii nie-ludzi” przystało, o zwierzętach, systemach, maszynach społecznych, hybrydach, przedmiotach i technologiach, które pośredniczą i uczestniczą w życiu społecznym ludzi. Słowem – o wszelkich nie-ludziach, którzy (które?) pełnią kluczowe role w ludzkich strukturach albo re-definiują interakcje między ludźmi. […]

Książka ta – choć bezsprzecznie lokuje się w nurcie humanistyki nie-antropocentrycznej – mówi nie tyle o zwierzętach czy technologiach, ile o kondycji człowieka w dobie gwałtownego rekonstruowania więzi społecznych, w erze technicyzacji i epoce ekstazy komunikacyjnej. Traktuje, tak naprawdę, o ludziach i życiu społecznym ludzi, widzianych jednak przez pryzmat ich relacji z nie-ludzkim otoczeniem, w środowiskach, których głównymi aktorami nie są bohaterowie z krwi i kości, a raczej bohaterowie poskładani z bitów, chipów, krzemu, metalu i reguł budowania relacji społecznych wpisanych w instrukcje obsługi. Człowiek co prawda nie jest już dla autorów dzieł zawartych w recenzowanym tomie miarą wszechrzeczy, jednak cały czas to on najmocniej się liczy. […]

Cóż zatem, zbiorczo rzecz ujmując, w książce odnajdziemy?

Jest to – przede wszystkim – pierwsza tego rodzaju książka na polskim rynku i to rzecz jasna pierwsza, acz nie jedyna z jej zalet. Drugą jest entuzjazm autorów i redaktorów połączony z gruntowną wiedzą, co świetnie wróży tej książce jako rodzimemu podręcznikowi do „socjologii nie-ludzi”. Trzecią jest unikalna – jak na prace zbiorowe – akademicka jakość większości pomieszczonych tu dzieł.

Spis treści (rozwiń)

Wstęp 9

Część I – Aspekty teoretyczne, metodologiczne i etyczne

Jacek Kurczewski
Kogo jemy, a kogo nie – czyli od etyki kulinarnej do ethosu kultury 17

Iwona Jakubowska-Branicka
O traktowaniu sprawiedliwym.
Komentarz do książki Petera Singera Wyzwolenie Zwierząt 39

Krzysztof Trzciński
O niektórych przesłankach ludzkiego postępowania wobec zwierząt.
Garść uwag o nauce płynącej z lektury pism J.M. Coetzeego 51

Paweł Pasieka
Koniec natury. Perspektywa antyantropocentryczna 63

Janusz Barański
Kosmologia hybrydy 77

Tarzycjusz Buliński
Ludzie, zwierzęta i inne byty w świecie Indian Amazonii.
Wstęp do perspektywizmu 89

Krzysztof T. Konecki
Zapomniani aktorzy społeczni. Interakcje z przedmiotami, interakcje z naturą,
czyli kilka słów o nowym „przedmiocie/podmiocie” analizy socjologicznej 115

Lech W. Zacher
Ewolucja usztuczniania i odrealniania człowieka i jego świata.
(Trendy, scenariusze, ewaluacje 137

Jan Poleszczuk
Gry i emocje 171

Część II – Studia przypadków

Ewa Nowicka
O rasizmie raz jeszcze. Nasze myślenie o ludziach jak o zwierzętach 189

Iwona Zielińska
Sposoby ochrony porządku społecznego przed „skalaniem” w panikach moralnych.
Weryfikacja koncepcji Mary Douglas 213

Adriana Mica
Bezpańskie psy i ich panowie. Niezamierzone konsekwencje
i efekty dysonansu poznawczego w zarządzaniu populacją psów w Rumunii 233

Waldemar Rapior
Zwierzęta w mieście. Podwójna normatywność zwierząt i ludzi 261

Urszula Jarecka
Społeczeństwo techno-euforii i techno-ryzyka. Granice wyobraźni 285

Hubert Wierciński
Nowotwór i technika medyczna w narracjach „ocalonych” pacjentów 305

Krzysztof Abriszewski
Hybrydy i sprawczość.
Czego uczy nas USOS wbrew intencjom jego promotorów 325

Agnieszka Kowalczyk
Wyzwania laboratorium. Przestrzeń eksperymentalnych spotkań 347

Małgorzata Kwiatkowska
O odmieńcach. Historie zapisane w obrazach 361

Karolina Wierel
Topos księgi w świecie postludzkim 377

Noty o autorach 397

Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna