Seminaria pracowni Kot Derridy

Data publikacji: 15/05/2014

Opublikowano w: Varia

Odsłon: 1886

Komentarze:

Seminaria pracowni Kot Derridy - AnimalStudies.pl

Cykl seminariów pracowni Kot Derridy
wiosna 2014

Organizowany wiosną 2014 r. cykl seminariów łódzkiej pracowni KOT DERRIDY analizuje relacje człowiek-zwierzę z perspektywy krytycznej. Istotnym zagadnieniem są  praktyczne konsekwencje wynikające z myśli posthumanistycznej. Czy i w jaki sposób koncepcje współczesnych teoretyków (Jacques Derrida, Bruno Latour, Giorgio Agamben czy Donna Haraway) mogą przełożyć się na tworzenie alternatywnych relacji między ludźmi a innymi podmiotami życia? Kim jest zwierzę i czy może być człowiekiem? Dlaczego „nigdy nie byliśmy ludźmi”? Czy wizja pokojowego współistnienia homo sapiens z przyrodą jest utopią? Tego typu pytania padają podczas spotkań w Litera Cafe w Łodzi. Wstęp wolny.

Spotkania w ramach cyklu seminariów:

  • 26 marca 2014 r. – Agnieszka Kowalczyk (UAM) „Krytyczne studia nad zwierzętami – aktywizm i akademia”
  • 24 kwietnia 2014 r. – Dorota Łagodzka (UW) „Śmierć i ciało zwierząt w sztuce współczesnej”
  • 29 maja 2014 r. – dr Katarzyna de Lazari (UŁ) „Małpa w sądzie – Steve Wise i Nonhuman Rights Project”

Interdyscyplinarna pracownia KOT DERRIDY to otwarte laboratorium myśli posthumanistycznej i międzygatunkowej działające przy fundacji Bios Amigos. Łączy w sobie elementy praktyki kuratorskiej, badawczej i aktywistycznej. Blisko jej zarówno do zaangażowanych etycznie przejawów bio artu, rozwijanej na uczelniach refleksji związanej z krytyką ekologiczną i krytycznymi studiami nad zwierzętami, jak i działań upowszechniających i edukacyjnych.

Celem Pracowni jest zgłębianie etycznych aspektów relacji człowieka z „resztą świata” – głównie zwierzętami, ale także roślinami i ekosystemami – a również krytyczna analiza współczesnej kultury z punktu widzenia jej skoncentrowania na człowieku. Podejmujemy próby poszukiwania alternatywnych form budowania relacji między gatunkami opartych na podejściu biocentrycznym, poziomym, skoncentrowanym na relacji i współpracy.

Na podstawie: http://biosamigos.pl/cykl-seminariow-pracowni-kot-derridy

Fundacja Bios Amigos: http://biosamigos.pl

Bios Amigos na Facebooku: https://www.facebook.com/biosamigos