Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami

Data publikacji: 07/12/2011

Opublikowano w: Konferencje

Odsłon: 3889

Komentarze:

Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami | AnimalStudies.pl

Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami
Konferencja, Gdańsk 10-11.05.2010 r.

Konferencja “Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami” była częścią obchodów Jubileuszu 20-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zorganizowana została w dniach 10-11.05.2010 r. Ludzkie związki ze światami naturalnym i technicznym są przedmiotem debaty w ramach różnych dyscyplin nauk społecznych – takich jak m.in. socjologia, antropologia, badania kulturowe, filozofia, feminizm. Celem konferencji była próba podsumowania stanu tej debaty i zbliżenia perspektyw różnych dyscyplin.

Problematyka konferencji:

  • Sposób postrzegania i interpretacji granic między ludźmi a nie-ludźmi (zwierzętami, techniką) oraz postrzegania granic wśród ludzi (postrzeganie natury w naukach społecznych, postawy wobec przyrody, ekologia, ochrona przyrody i jej modele, ryzyko, zagrożenie i środowisko, ekofeminizm, ruch na rzecz praw zwierząt, socjologia emocji, panika moralna, wegetarianizm/weganizm, zwierzęta i hybrydy w sztuce i popkulturze)
  • Dynamika interakcji między ludźmi a zwierzętami w różnych obszarach – od pola naukowego i technicznego do świata właścicieli/opiekunów zwierząt domowych. Inspiracji dla tej tematyki można szukać choćny w badaniach teoretycznych nowej geografii zwierząt, tzw. new animal geography, rozwijanej w pracach np. Chrisa Philo, Chrisa Wilberta (relacje między ludźmi a zwierzętami w nauce oraz technice, udomowienie a dzikość, relacje między ludźmi a zwierzętami domowymi, zarządzanie populacją zwierząt, ekologia miejska, etno-nauka relacji między ludźmi a zwierzętami, psi rasizm (canine racism), psie obywatelstwo (canine citizenship).
  • Rozmnażanie hybryd (mieszanki tego co kulturowe i naturalne) w polu nauk społecznych, w odwołaniu do prac takich autorów jak Bruno Latour (teoria aktora sieci), Mary Douglas (czystość, zanieczyszczenie, tabu) oraz Donny Haraway (Manifest cyborgów). W jakim stopniu teoria aktora sieci może służyć za podstawę konceptualnemu aparatowi subdyscypliny socjologii hybryd oraz czy wytworzenie takiej subdyscypliny jest  w ogóle socjologii potrzebne? (nauka, technika i feminizm, przyroda i socjologia, przyroda i antropologia, teoria cyborgów, kobiety i środowisko).

Organizatorzy:

dr Adriana Mica
mgr Paweł Łuczeczko

Zakład Antropologii Społecznej
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
tel. (0-58) 523 44 03

Abstrakty wystąpień można przeczytać na stronie konferencji.

Spis referatów (rozwiń)

Poniedziałek – 10 maja 2010

Otwarcie konferencji

Wykład indywidualny [aula S203]

Kogo jemy a kogo nie – czyli o etyce kulinarnej – prof. dr hab. Jacek Kurczewski, UW

 

Działanie i granice ludzkiego – aspekt emocjonalny (I) [moderator dr hab. Wojciech Pawlik, UW, aula S203]

prof. dr hab. Ewa Nowicka, UW – O rasizmie raz jeszcze, czyli swoi i obcy po polsku

prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, UW – Komentarz do Petera Singera

 

Wyobrażenia i granice hybrydyzacji [moderator dr Michał Kaczmarczyk, UG, aula S211]

Iwona Zielińska, PAN – Sposoby ochrony porządku społecznego przed „skalaniem” – empiryczna weryfikacja koncepcji Mary Douglas

dr hab. Urszula Jarecka, IFIS PAN – Społeczeństwo techno-euforii i techno-ryzyka. Granice wyobraźni

dr hab. Janusz Barański, UJ – Kosmologia hybrydy

 

Działanie i granice ludzkiego – aspekt emocjonalny (II) [moderator dr hab. Anna Wieczorkiewicz, PAN, aula S203]

dr hab. Wojciech Pawlik, UW – Empatia i wyobraźnia. O ludziach, zwierzętach i cyborgach

dr hab. Jan Poleszczuk, UwB – Gry i emocje

prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, SGGW – Digital Native – realne „hybrydy” w realnym świecie

 

Konteksty hybrydyzacji [moderator Iwona Zielińska, PAN, aula S211]

Marcin Sadło, UAM – Grupy warezowe – podziemna scena Internetu, a piractwo w społecznej świadomości Internautów

Przemysław Nosal, UAM – Wstydliwe hybrydy współczesnego sportu

Radosław Kossakowski, UMK – Uprzedmiotowione i obrandowane – dzieci w kulturze towarów

 

Wykład indywidualny [aula S203]

dr hab. Anna Wieczorkiewicz, PAN – Ludzie-lwy, ludzie-małpy, ludzie-niedźwiedzie i wilcze dzieci. Spektakularna historia kulturowa hipertrychozy

 

Wtorek – 11 maja 2010

Ludzie i nie-ludzie w naukach społecznych: aspekty relacyjne i techniczne (I) [moderator dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, UG, aula S211]

dr Andrzej W. Nowak, UAM – Psy a interakcjonizm symboliczny. Uogólniony postulat „symetrii” a klasycy socjologii

Marcin Wełnicki, UG – Hybrydyzacja jako efekt narastającego konfliktu współczesnej cywilizacji z samą sobą w kontekście teorii społeczeństwa ryzyka Becka i Giddensa, na podstawie wybranych dzieł kultury popularnej

Justyna Schollenberger, UW – Technologia jako narzędzie kontaktu ze światem zwierzęcym – próba interpretacji zjawiska

Geografie relacji między ludźmi a zwierzętami. Zarządzanie populacją zwierząt [moderator dr Arkadiusz Peisert, UG, C211-C212]

dr Tarzycjusz Buliński, UAM – Ludzie, zwierzęta i duchy w świecie Indian Amazonii. Wstęp do perspektywizmu

dr Krzysztof Trzciński, UW – O relacjach między ludźmi a zwierzętami w piśmiennictwie J.M. Coetzee’ego

dr Adriana Mica, UG – Bezpańskie psy i ich Panowie: efekty dysonansu poznawczego w zarządzaniu populacją psów w Rumunii

 

Badanie granic między ludzkim a nieludzkim w różnych obszarach twórczości [moderator dr Aleksandra Derra, UMK, aula S211]

dr Anna Wolińska, UW – Potwór – „inny” czy „obcy”

dr hab. Kazimierz Krzysztofek, SWPS, UwB – Człowiek jako twór antropotechniczny: hybryda a problem sprawstwa

Małgorzata Kwiatkowska, UG – O odmieńcach. Historie zapisane w obrazach

Karolina Wierel, UwB – Topos księgi w świecie postludzkim

 

Społeczeństwo ryzyka – spory oraz legislacja [moderator dr Lesław Michałowski, UG, C211-C212]

dr Ewa Bińczyk, UMK – Ekspansja zbiorowości czy raczej jej monitorowanie? Wyzwania polityczne społeczeństwa ryzyka

dr Piotr Pawliszak, UG – Procesy konstruowania heterogenicznych sieci aktorów w spolaryzowanej debacie na temat ustawy “Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

dr Piotr Stankiewicz, UMK – Zarządzanie innowacjami społeczno-technologicznymi w Polsce na przykładzie przygotowań do budowy elektrowni jądrowej

Dominik Krzymiński, UG – W cieniu (nie)toksycznej hałdy – analiza konfliktu ekologicznego wokół składowiska odpadów w Wiślince

 

Biopolityczne inicjatywy dotyczące ludzi i nie-ludzi [moderator dr Daniel Wicenty, UG, aula S211]

Andrzej Lemański, UwB – Genetyka jako narzędzie biowładzy 2.0.

Hubert Wierciński, UW – Technologia medyczna w narracjach pacjentów z nowotworami

Agnieszka Kowalczyk, UAM – Wyzwania laboratorium – Przestrzeń eksperymentalnych spotkań

dr Alojzy Morzyniec, AGH – Zwierzęta, środowisko, inżynieria genetyczna a kondycja człowieka

 

Teoria aktora sieci [moderator dr Piotr Pawliszak, UG, C211-C212]

dr Aleksandra Derra, UMK – Nomada, cyborg, nie-człowiek. Filozoficzne pożytki z hybrydycznych teorii podmiotu

dr Paweł Pasieka, SGGW – Koniec natury i początek kolektywów ludzi i nie-ludzi

Łukasz Afeltowicz, UMK oraz Krzysztof Pietrowicz, UMK – Hybrydy, prorocy i wiedza objawiona: problem teorii aktora-sieci

dr Krzysztof Abriszewski, UMK – Hybrydy, sprawczość i reprezentacje. Czego uczy nas USOS wbrew intencjom jego promotorów

 

Miasto oraz ekologia miejska [moderator dr Dorota Rancew-Sikora, UG, aula S211]

dr Lesław Michałowski, UG – Związani z miastem, związani z przedmiotami

Lidia Klein, UW – Architektoniczne Hybrydy

Waldemar Rapior, UAM – Zwierzęta w mieście. Próba etnografii wizualnej

 

Ludzie i nie-ludzie w naukach społecznych: aspekty relacyjne i techniczne (II) [moderator Paweł Łuczeczko, UG, C211-C212]

Maciej Brosz, UG – Pies w mieszkaniu czyli mam wspaniałego psa, ale…

Maja Vogt-Kostecka, UAM – Dziki domownik. O kotach i ludziach

Michalina Rutka, UG – “Miau” znaczy “kocham cię” – świadectwa ponadgatunkowego porozumienia między kotem a człowiekiem zawarte w wątkach publikowanych na forum miau.pl

Konferencja zaowocowała publikacją książkową: Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, wydaną przez Wydawnictwo Orbis Exterior.

 

Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna | AnimalStudies.pl