Status prawny zwierzęcia. Podstawy aksjologiczne i uwarunkowania systemowe (Warszawa, 3.03.2011)

Data publikacji: 20/02/2011

Opublikowano w: Konferencje

Odsłon: 2309

Komentarze:

Status prawny zwierzęcia. Podstawy aksjologiczne i uwarunkowania systemowe - AnimalStudies.pl

Status prawny zwierzęcia. Podstawy aksjologiczne i uwarunkowania systemowe
(Warszawa, 3.03.2011)

Konferencja “Status prawny zwierzęcia. Podstawy aksjologiczne i uwarunkowania systemowe” poświęcona jest tematyce statusu prawnego zwierzęcia. Jest okazja wysłuchania wystąpień wybitnych polskich filozofów i prawników na temat podstaw tworzenia prawa ochrony zwierząt; istnienia konieczności nadania bądź uznania ich podmiotowości, bądź nie istnienia takiej potrzeby; efektywnego bądź możliwego, dla zwierzęcia, miejsca w systemie prawa; praw zwierząt.

 W drugiej części konferencji będziemy mogli spojrzeć na skuteczność podejmowanych działań prawnych. Spróbować odpowiedzieć na pytanie – czy konieczna jest odpowiedź na pytania postawione powyżej, pytania o to czym jest zwierzę, czym jest w prawie? Czy najważniejsze jest jednak efektywne dążenie do ochrony zwierząt przed okrucieństwem, jakiego doznają ze strony człowieka. Jak wygląda skuteczność prawa ochrony zwierząt, co należy zrobić, by istotom współżyjącym z człowiekiem zapewnić minimalny komfort życia? Jakie podjąć działania w zakresie tworzenia prawa, stosowania go, działań w zakresie rozwoju nauki na tym polu bądź zwiększenia społecznego zaangażowania?

Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a patronat nad nią objął Prokurator Generalny oraz Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt.

Termin: 3 marca 2011 r. od godz. 10:00
Miejsce: aula im. im. Tadeusza Tomaszewskiego (s. 214), Wydział Prawa SWPS, Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Organizator: Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Konferencję poprowadzą:

 • prof. Ewa Łętowska
 • prof. Teresa Gardocka
 • prof. Jerzy Menkes
 • prof. Jacek Sobczak

Referaty wygłoszą:

 • PROF. JAN WOLEŃSKI
  Podmiotowość zwierząt w aspekcie filozoficznym
 • PROF. HUBERT IZDEBSKI
  Prawa zwierząt czy prawo zwierząt
 • PROF. KRZYSZTOF MOTYKA
  Wokół legitymacji procesowej zwierząt
 • PROF. JANUSZ ROMUL
  Etyczne problemy ochrony praw zwierząt
 • PROF. GENOWEFA REJMAN
  Ochrona prawno-karna zwierząt
 • SĘDZIA TERESA ROMER
  Prawo ochrony zwierząt w polskim dyskursie prawniczym
 • DOC. DR HANNA MACHIŃSKA
  Skuteczność regulacji Rady Europy w zakresie ochrony zwierząt

Status prawny zwierzęcia. Podstawy aksjologiczne i uwarunkowania systemowe - AnimalStudies.pl