Takie jak my? – ogólnopolska konferencja (28-30.09-2012 r.)

Data publikacji: 20/09/2012

Opublikowano w: Konferencje

Odsłon: 1823

Komentarze:

Takie jak my? - ogólnopolska konferencja (28-30.09-2012 r.) - AnimalStudies.pl

Takie jak my? – ogólnopolska konferencja

Przez wiele wieków zwierzętom odmawiano zdolności do świadomego odczuwania bólu, rozumności, czy samoświadomości. W świetle najnowszych odkryć naukowych dalsze podtrzymywanie paradygmatu o zwierzęciu-maszynie jest nie do zaakceptowania. Nieustanne zmiany wprowadzane w prawie (zakaz importu foczych futer do UE, zakaz tuczu gęsi na foie gras w Polsce, zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach w krajach UE, ograniczanie hodowli klatkowej kur) uświadamiają nam jak szybko ewoluuje stosunek ludzkości do nie będących ludźmi zwierząt. W czasie minionych dwudziestu lat mogliśmy w Polsce zaobserwować galopujący rozwój organizacji działających na rzecz praw, interesów i obrony zwierząt. W etyce pojawiają się coraz liczniejsze dyskusje dotyczące statusu moralnego, podmiotowości i naszych obowiązków względem innych gatunków. Coraz więcej grup politycznych w swoich programach zaczyna odnosić się do konieczności reform ustaw i przepisów związanych z wykorzystywaniem i ochroną zwierząt. Obecnie trudno wyobrazić sobie uczestnictwo w najnowszych polemikach naukowych z zakresu biologii, medycyny, etologii, etyki, szeroko pojętej humanistyki, a nawet sztuki, bez dokładnego przyjrzenia się możliwościom poznawczym zwierząt oraz ich statusowi moralnemu.

Celem konferencji jest zgromadzenie specjalistów z różnych dziedzin nauki w celu podjęcia dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi kompetencji poznawczych, świadomości oraz statusu moralnego i prawnego zwierząt.

Więcej informacji na stronie konferencji w portalu EtykaPraktyczna.pl.

Organizator: Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz portal EtykaPraktyczna.pl
Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Czas: 28-30 września 2012 r.

Spis referatów (rozwiń)

28.09.2012 (piątek)

CZŁOWIEK A ZWIERZĘ:

Ryszard Bobrowicz –  (UW) Dusza ludzka i zwierzęca – różnica substancjalna czy akcydentalna?
mgr Aleksanda Szulc – (US), Odpowiedzialność człowieka za zwierzęta – w myśli Edith Stein

STATUS PRAWNY ZWIERZĄT:

mgr Michał Peno – (US), Węzłowe nieporozumienia wokół tzw. statusu prawnego zwierząt w polskim krajowym porządku prawnym. Perspektywa teoretyczno-prawna
mgr Agnieszka Gruszczyńska – (SWPS), Karnoprawna ochrona zwierząt w Polsce – ujęcie systemowe

29.09.2012 (sobota)

W OBRONIE ZWIERZĄT:

Anna Hnatów (UAM) – Rola organizacji ochrony zwierząt w systemie prawnokarnej ochrony przed aktami okrucieństwa i znęcania się nad zwierzętami
dr hab. Barbara Grabowska (UMK) – Nieposłuszeństwo obywatelskie w obronie zwierząt

TAKIE JAK MY? :

Katarzyna Piwko – (UW), O ewolucyjnych źródłach moralności
mgr Krzysztof Czerniawski (US) – Tacy jak one, czyli dlaczego źle traktujemy zwierzęta
ks.dr hab. prof. ChAT Mirosław A. Michalski – Status zwierząt w chrześcijaństwie – w poszukiwaniu poglądu biblijnego

BADANIA NA ZWIERZĘTACH:

Katarzyna Błachuta – (US), Aspekty prawne doświadczeń na zwierzętach w polskim systemie prawnym
mgr Maksymilian Szeląg-Dylewski – (AI), Prawo, etyka i praktyka czyli o celowości udziału zwierząt w badaniach klinicznych

30.09.2012 (niedziela)

PRAWA I INTERESY ZWIERZĄT

Dariusz Gzyra – (Stowarzyszenie Empatia), Problem osobowości zwierząt pozaludzkich we współczesnej teorii praw zwierząt
mgr Urszula Zarosa – (US), Etyka praw a etyka interesów zwierząt – spór teoretyczny, czy praktyczny?
dr Wacław Janikowski – (US), Pascalyzacja utylitaryzmu preferencji w zastosowaniu do kwestii szacowania wartości życia zwierząt
mgr Magdalena Płonka – (MSKPU), Etyka w modzie. Sytuacja zwierząt w przemyśle odzieżowym

DYDAKTYKA:

mgr Anna Wąs – (U Wr), Symbolika i wymiar dydaktyczny zwierząt w literaturze
mgr Ewelina Waląg – Uczeń w transgatunkowym świecie – zajęcia na temat etyki praw zwierząt
dr hab. prof. US Wojciech Krysztofiak – Kwestia aborcji na tle problemu podmiotowości zwierząt