Zoologia sacra. Zwierzęta w mitach i obrzędach religijnych (CFP)

Data publikacji: 26/01/2015

Opublikowano w: Call for papers

Odsłon: 1611

Komentarze:

Zoologia sacra. Zwierzęta w mitach i obrzędach religijnych - AnimalStudies.pl

Zoologia sacra. Zwierzęta w mitach i obrzędach religijnych
Kraków, 18–19 kwietnia 2015
Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do aktywnego udziału w konferencji “Zoologia sacra. Zwierzęta w mitach i obrzędach religijnych”.

Zwierzęta od zawsze stanowiły część ludzkiego środowiska. Będąc zarówno przedmiotem fascynacji, jak i grozy stały się istotnym elementem refleksji i symboliki religijnej. Na zwierzętach koncentrują się zróżnicowane obrzędy – od przebłagalnych po ofiarne. Poświęcone są im również mity, ikonografia i święte teksty. Relacja między fauną a sferą sacrum z pewnością dostarcza podstaw dla wielu interesujących i wartościowych badań, które staną się przedmiotem naszej refleksji.

Proponowany zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych:

  • zwierzęta w tradycjach religijnych,
  • symbolika zwierzęca,
  • praktyki magiczne i religijne z udziałem zwierząt,
  • zoolatria,
  • zwierzę jako przodek totemiczny,
  • zwierzęcy towarzysz i duch opiekuńczy,
  • zwierzęcy trickster,
  • fauna w sztuce sakralnej.

Chętnych do udziału zapraszamy do nadsyłania abstraktów liczących od 1000 do 2000 znaków wraz tytułem wystąpienia. Prosimy także o podanie macierzystej jednostki naukowej Autora. Zgłoszenia prosimy przysyłać do 01 marca 2015 r. na adres: konferencja.zwierzeta@gmail.com Termin potwierdzenia przyjęcia wystąpienia na konferencje: 25 marca 2015 r. Opłata konferencyjna: 30 zł (koszt materiałów konferencyjnych).

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/344135302457992

Instytut na Facebooku: https://www.facebook.com/instytut.religioznawstwa.uj

Źródło: strona Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zoologia sacra. Zwierzęta w mitach i obrzędach religijnych - AnimalStudies.pl