Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna

Data publikacji: 15/11/2014

Opublikowano w: Książki

Odsłon: 3456

Komentarze:

Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna | AnimalStudies.pl

Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna

Książka Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna to antologia analizująca złożone relacje między ludźmi a zwierzętami z użyciem zarówno dyskursywnych przykładów, jak i tych zaczerpniętych z kultury wizualnej i popularnej. Pierwszą jej część stanowią ukazujące się po raz pierwszy w języku polskim tłumaczenia, druga zaś to próby krytyczne rodzimych badaczy, którzy przy użyciu różnorakich narzędzi krytycznych, jak ekokrytyka, teoria gender, queer, postkolonializm, feminizm, ekofeminizm i posthumanizm, tworzą różnorodne perspektywy interpretujące wieloaspektowe relacje między obdarzonymi płcią (gender) ludźmi a zwierzętami oraz kulturą i naturą. Spojrzenie na reprezentacje zwierząt w polskiej kulturze przez pryzmat tych teorii pozwala na uzyskanie interesującego materiału badawczego i zaprezentowanie nowych interpretacji zjawisk kulturowych. Perspektywa ta umożliwia ponadto wyjście poza antropocentryczną optykę wielu dotychczasowych studiów kulturowych.

Książka jest do pobrania w postaci darmowego e-booka.

Tytuł: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna
Redakcja: Anna Barcz i Magdalena Dąbrowska
ISBN: 978-83-936418-7-1
Wydawca: E-naukowiec
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Stron: 196

Spis treści (rozwiń)

Anna Barcz, Magdalena Dąbrowska – Wstęp 7

Tłumaczenia tekstów

Kari Weil – Zwrot ku zwierzętom Sprawozdanie 15
Kate Soper – Odrzucanie i odzyskiwanie „natury” na przykładzie gender i animal studies (przewartościowania) 37
Carol J. Adams – Post-mięsożerność 47
Rosi Braidotti – Siła afirmacji. Odpowiedź Lisie Baraitser, Patrickowi Hanafinowi i Clare Hemmings 69
Monika Bakke – Biotechnologiczne zwierzę. Zwierzęta jako tkanki, komórki i genomy 77

Próby krytyczne

Mirosław Redlicki – Po co patrzeć na psy? Refleksja sędziego kynologicznego 87
Anna Barcz – Rozpłatany wół Rembrandta: uobecniony desygnat zwierzęcia 101
Magdalena Dąbrowska – Między „zoofrenią” a „strefami kontaktu”. Twórczość Arayi Rasdjarmrearnsook 109
Joanna Andrusiewicz – Ja muszę, ona musi… O przenoszeniu opresji na zwierzęta towarzyszące 125
Julia Hoczyk – Posthumanizm a podmiotowość nie-ludzkich zwierząt. Przegląd wybranych problemów komunikacji międzygatunkowej i „międzypodmiotowej” 137
Zofia Jakubowicz-Prokop – Zooptykon. O zwierzętach i ludziach w dziewiętnastowiecznych ogrodach zoologicznych 153
Gabriela Jarzębowska – Od izolacji do zoopolis. W stronę międzygatunkowej koncepcji przestrzeni 167
Ewelina Rąbkowska – Zwierzęcy świat w Szatanie z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego 175
Justyna Rządeczko – Mężczyzna, który stał się (?) psem. Przypadek bohatera opowiadania Janusza Rudnickiego 189

 

 

Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna | AnimalStudies.pl