CFP: Seminarium ksenologiczne – Facta Ficta

Data publikacji: 30/06/2015

Opublikowano w: Call for papers

Odsłon: 3915

Komentarze:

CFP: Seminarium ksenologiczne - Facta Ficta - AnimalStudies.pl

CFP: Seminarium ksenologiczne
Kraków 13-14 listopada

Badania nad obcością od dłuższego czasu pozostają w cieniu krytycznych wobec nich dyskursów koncentrujących się na szeroko rozumianej kategorii inne-go. Za sprawą prac w rodzaju Końca historii Francisa Fukuyamy, zastępujących poetykę konfrontacji znanego z nieznanym polityką dialogu z równorzędnym podmiotem, obcość została pozbawiona swojego filozoficznego umocowania sięgającego do korzeni fenomenologicznych i zredukowana do pojęcia przynależącego do słownika mowy wykluczenia. Wydaje się, że rewizja studiów nad obcością, zwłaszcza w perspektywie zmierzchu antropocenu i towarzyszących mu narodzinach nieantropocentrycznych studiów kulturowych, nie musi już mierzyć się z konsekwencjami antagonizujących ustaleń Samuela Huntingtona ze Zderzenia cywilizacji i wkroczyć na nowy poziom refleksji filozoficzno-kulturowej. Stąd też pragniemy zachęcić badaczy zainteresowanych powyższą problematyką do nadsyłania propozycji wystąpień konferencyjnych, odwołujących się do takich przykładowych zagadnień, jak:

 • obcość a inność;
 • fenomenologiczne badania nad kategorią obcości (Edmund Husserl, Maurice Merlau-Ponty, Alfred Schütz);
 • ksenologia i topografia obcości Bernharda Waldenfelsa;
 • obcość a groza (numinosum Manuela Aguirre’a);
 • obcość a wstręt i abiektalność;
 • psychoanalityczne ujęcia obcości (Sigmund Freud, Jacques Lacan, Julia Kristeva);
 • teoretycznoliterackie kategorie obcości, defamiliaryzacji i wyobcowania (Verfremdungseffekt Bertolda Brechta, ostranenie Wiktora Szkłowskiego czy cognitive estrangement Darko Suvina);
 • strategie przezwyciężania obcości: oswajanie i zawłaszczanie vs. alienacja i wyobcowywanie;
 • obcość w perspektywie psycholingwistycznej (Ludwig Wittgenstein, Eleanor Rosch);
 • obcość w narratologii kognitywnej (unnatural narratives Jana Albera);
 • etyczne i estetyczne uwarunkowania obcości w fantastyce i fantastyce naukowej (ksenomorfia, ksenocyd i hierarchia obcości u Orsona Scotta Carda);
 • obcość a tabu kulturowe (Marquis de Sade, Georges Bataille, Mary Douglas);
 • obcość w krytyce postkolonialnej i narracjach nieantropocentrycznych;
 • obcość w animal studies (studiach nad zwierzętami) i ekokrytyce;
 • perspektywy techno-antropocenu: posthumanizm, cyborgizacja;
 • obcość w perspektywie ekspansji wirtualności (awataryzacja, alienacja i aklimatyzacja światach sztucznych).

Propozycje wystąpień mogą, lecz nie muszą odwoływać się do powyższych zagadnień – szczególnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do prezentowania własnych poszukiwań badawczych czy też konstruowania wypowiedzi bezpośrednio poświęconym dorobkowi intelektualnemu najważniejszych filozofów obcości i ksenologów.

Miejsce: Kraków, Arteteka, ul. Rajska
Termin: 13-14 listopada 2015 r.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seminariumksenologiczne@gmail.com upływa 30 września 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną zawierającą afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy. Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie 600 słów). Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 3 października 2015 roku.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją seminarium, w tym zwłaszcza cateringiem, przygotowaniem materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 21 października 2015 r. Informacje o sposobie organizacji konferencji przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, głównego organizatora Seminarium ksenologicznego, można odnaleźć na stronie http://factaficta.org/konferencje.

Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje dwa granty zwalniające z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunkiem otrzymania grantu będzie: 1) pozytywne zrecenzowanie nadesłanego abstraktu przez organizatorów lub wyznaczonych przez nich zewnętrznych recenzentów oraz 2) zgodność tematyczna dorobku aplikanta z profilem konferencji. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem grantu konferencyjnego informujemy o konieczności uprzedniego zapoznania się z zasadami przyznawania zwolnień z opłat konferencyjnych przez Ośrodek pod adresem http://issuu.com/factaficta/docs/ff_zasady_przyznawania_grant__w

Wstęp dla słuchaczy na konferencję jest wolny po uprzednim zarejestrowaniu. Akredytacje prasowe i chęć uczestnictwa biernego prosimy zgłaszać pod adresem seminariumksenologiczne@gmail.com z frazą [Akredytacja] oraz [Rejestracja] w tytule wiadomości.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 3.0). Wybrane teksty mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzowanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta” oraz innych czasopismach, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym.

Więcej informacji: http://seminariumksenologiczne.wordpress.com (strona w budowie, planowany start: połowa czerwca 2015)
Strona organizatora: http://factaficta.org
Facta Ficta na Facebooku: https://www.facebook.com/factaficta
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/935583223170368