Éric Baratay w Polsce!

Data publikacji: 05/02/2015

Opublikowano w: Varia

Odsłon: 3120

Komentarze:

Éric Baratay w Polsce - AnimalStudies.pl

Éric Baratay będzie gościem 6. Warszawskich Targów Książki!

Zwielką radością przyjmujemy zapowiedź obecności Érica Barataya na 6. Warszawskich Targach Książki, które odbędą się w dniach 14-17 maja 2015 r. na Stadionie Narodowym. Urodzony w roku 1960 Baratay jest francuskim historykiem i eseistą, profesorem historii najnowszej na uniwersytecie Jean-Moulin de Lyon. Specjalizuje się w badaniach nad historią zwierząt i ich relacji z ludźmi. Uznawany jest za autorytet w coraz popularniejszej na świecie dziedzinie animal studies, jest autorem lub współautorem licznych prac poświęconych tym zagadnieniom, m.in. La corrida (1995), L’eglise et l’animal (1996), Zoos. Histoire des jardins zoologiques en occident (XVI–XX) (1998), Et l’homme créa l’animal. Histoire d’une condition (2003), Bêtes de somme. Des animaux au service des hommes (2011), Bêtes des tranchées. Des vécus oubliés (2013).

Spotkanie “Zwierzęcy punkt widzenia. Dyskusja wokół książki” odbędzie się 16 maja w godz. 17.30-19:00 w pawilonie francuskim 113/D11. Spotkanie poprowadzą: prof. Paul Gradvohl, historyk, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW i dr Anna Barcz, Instytut Badań Literackich PAN, specjalizująca się w studiach nad zwierzętami (animal studies).

W Polsce ukazała się, nakładem Wydawnictwa W Podwórku, jego książka Zwierzęcy punkt widzenia. Jak można przeczytać na stronach wydawnictwa:

„Żywe zwierzę – postuluje w swojej książce Éric Baratay – nie może nadal być białą plamą historii”. Nowatorstwo jego pracy – niekwestionowane także na tle studiów nad zwierzętami prowadzonych w Euro­pie i Ameryce – polega na całkowicie odmiennym spojrzeniu na dzieje naszej cywilizacji. Baratay podejmuje próbę uwolnienia historii od wizji antropocentrycznej, zwraca uwagę na współtowarzyszy człowieka, inne istoty żywe – zwierzęta, przechodzi na ich stronę, patrzy z ich punktu widzenia, odwracając pytania, szukając wymowniejszych dokumentów, czytając inaczej te, które już znamy. Jego celem jest ukazanie, jak zwierzęta przeżyły i odczuły zjawiska historyczne, w które zostały uwikłane, jak na nie zareagowały, a nawet – jak zmusiły człowieka do zmiany zachowania.

Spotkanie z Éricem Baratyem odbędzie się również na Uniwersytecie Warszawskim 15 maja 2015 r.