Konferencja “Sprawiedliwość dla zwierząt” (Warszawa, 9-10.05.2015 r.)

Data publikacji: 01/05/2015

Opublikowano w: Konferencje

Odsłon: 3721

Komentarze:

Konferencja "Sprawiedliwość dla zwierząt" - AnimalStudies.pl

Konferencja “Sprawiedliwość dla zwierząt”
(Warszawa, 9-10.05.2015 r.)

Wimieniu Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia „Otwarte Klatki” serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt.

SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA ZWIERZĄT

która odbędzie się w dniach 9 – 10 maja 2015 r. w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), Sala Lustrzana (pierwszy dzień), sala nr 200 (drugi dzień).

Celem konferencji jest analiza sytuacji zwierząt we współczesnym społeczeństwie oraz rozważenie perspektyw jej zmiany. W trakcie obrad konferencyjnych omawiane będą takie zagadnienia jak: status prawny zwierząt, problematyka ich ochrony prawnej, dopuszczalność wykorzystania zwierząt dla potrzeb ludzkich – oraz granic takiego wykorzystania.

Odrębną kwestią, rozważaną w trakcie obrad, jest problematyka zwierzęcia jako ofiary ludzkich działań w świetle bieżących badań kryminologicznych i wiktymologicznych. Konferencja będzie zatem dobrą okazją do dyskusji nad kryminologicznymi, a także psychologicznymi uwarunkowaniami przemocy w stosunku do zwierząt – zarówno przemocy intencjonalnej, jak i tej zadawanej w imię pierwszeństwa potrzeb ludzkich przed interesami zwierząt, np. w procesie hodowlanym.

Istotnym elementem konferencji będzie przedstawienie działań na rzecz zwierząt podejmowanych przez organizacje społeczne, oraz zbadanie możliwości współpracy pomiędzy tymi organizacjami oraz ośrodkami naukowymi.

Opis ze strony Stowarzyszenia Otwarte Klatki:

Tematyka konferencji obejmuje problemy, które są najważniejsze w codziennej działalności Stowarzyszenia „Otwarte Klatki”: chów przemysłowy zwierząt i jego skutki, prawne narzędzia ochrony zwierząt oraz promowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt, takich jak weganizm; innymi słowy, porozmawiamy o skutecznych działaniach (prawnych i nie tylko) na rzecz polepszenia losu zwierząt.

Zaprosiliśmy także kilku zagranicznych gości, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem „Otwarte Klatki” i chętnie podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami w prozwierzęcej działalności – będzie to świetna okazja, aby pokazać, co już udało się w Polsce osiągnąć, a co jeszcze przed nami.

Dowiemy się również wielu nowych rzeczy o psychologii badającej zwierzęta – oraz badającej ludzi, którzy krzywdzą zwierzęta.

Program konferencji Sprawiedliwość dla zwierząt (rozwiń)

Sobota 9 maja 2015 r.

10:00 – 10:15 Powitanie, prezentacja organizatorów (INP PAN, OK)

10:15 – 11:45 Panel: „Status prawny zwierząt” moderacja: red. Ewa Siedlecka

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski (WPiA UŚ) „Podmiotowość prawna zwierząt”
dr Włodzimierz Gogłoza (Otwarte Klatki, WPiA UMCS) „Nieme bestie. Podmiotowość prawna zwierząt w krzywym zwierciadle średniowiecznego procesu karnego”

11:45 – 12:00 przerwa, kawa

12:00 – 13:45 Panel „Krzywda zwierząt – nowa perspektywa w kryminologii”

dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (INP PAN) „Zwierzęta jak przedmiot zainteresowań wiktymologii – nowe spojrzenie w XXI wieku”
dr Edyta Drzazga (WPiA UJ) „Nielegalny obrót dzikimi zwierzętami – perspektywa zielonej kryminologii”
dr Sylwia Spurek (Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania) „Ofiary przemocy domowej”
dr Barbara Błońska (Otwarte Klatki, IPSiR UW) „O relacjach pomiędzy przemocą wobec zwierząt i przemocą wobec ludzi, i skutkach psychicznych stosowania przemocy wobec zwierząt”

13:45 – 14:15 obiad

14:15 – 14:30 Arkadiusz Glaas (Koalicja „Niech Żyją”) „Niech Żyją! Czy tradycja i rekreacja może uzasadnić zabijanie dzikich zwierząt?”

14:30 – 16:15 Panel “Sytuacja zwierząt hodowlanych”

Paweł Rawicki (Otwarte Klatki): „Śledztwa i interwencje stowarzyszenia Otwarte Klatki”
dr Agnieszka Bielska-Brodziak, Justyna Więcławek, Karolina Gil (WPiA UŚ) „Problem znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi i ich odbioru właścicielowi na tle art. 6 i 7 ustawy o ochronie zwierząt”

chwila przerwy 16:15 – 17:15

Panel „Hodowla zwierząt – aspekty ekologiczne, moderator: Joanna Stiller

Monika Kuźniewska (Katedra Ekonomii Akademia im. L. Koźmińskiego) “Mięsna Planeta – jak mięso wpływa na Ziemię”
dr hab. prof. Beata Jeżyńska (WPiA UMCS)

17:15 – 17:30 Przerwa, kawa

17:30 – 19:00 Gość konferencji: dr. Melanie Joy „Understanding the Psychology of Eating Animals for Effective Vegan Advocacy”

Niedziela: 10 maja 2015 r.

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników

10:30 – 11:30 Panel „Promocja weganizmu”, moderacja Marta Mikita

Otwarte Klatki „Kampanie Roślinniejemy, Startup wegański”
Emil Stanisławski: „Promocja weganizmu – aktywizm poprzez sport”

11:30 – 11:45 Przerwa, kawa

11:45 – 13:30 Panel “Człowiek i inne zwierzęta a przemoc”, moderacja Marta Gregorczyk

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski (Polskie Towarzystwo Etyczne) „Ewolucyjne źródła troski i okrucieństwa”
prof. dr hab. Wojciech Pisula (Instytut Psychologii PAN) „Życie psychiczne zwierząt: czy zarzut antropomorfizacji jest słuszny?”
dr hab. Michał Bilewicz (Wydział Psychologii UW) “Dlaczego u zwierząt nie dostrzegamy niektórych uczuć i cech? O tzw. mięsnym paradoksie”

13:30 – 14:00 Obiad

14:00 – 15:30 Panel “Edukacja a prawa zwierząt”

Alicja Czerwińska (Otwarte Klatki): „Prawa zwierząt: programy edukacyjne i warsztaty w szkołach”
Dariusz Gzyra „Rola animal studies w zmianie postaw wobec zwierząt”
Tomasz Herok (Otwarte Klatki, IFiS PAN/Lancaster University): „Czy aktywiści tracą czas na filozofię praw zwierząt?”

15:40 – 16:40 Panel „Aktywizm na rzecz zwierząt”

Organizacje norweskie i ich inwigilacja przemysłu futrzarskiego
Dobrusia Karbowiak/Paweł Rawicki „Przyszłość i sukces ruchu prozwierzęcego”

16:40 – 17:00 Przerwa, kawa

17:00 – 19:00 Gość konferencji: Martin Balluch – „Pushing On: Pragmatic Advances for the Animal Rights Movement – the Austrian Experience”

Konferencja "Sprawiedliwość dla zwierząt" - AnimalStudies.pl