ARTMIX – Posthumanizm – Nr 28(18) 2012

Data publikacji: 05/09/2014

Opublikowano w: Czasopisma

Odsłon: 2909

Komentarze:

ARTMIX - Posthumanizm - AnimalStudies.pl

ARTMIX – Posthumanizm – Nr 28(18) 2012

Magazyn Artmix, założony w roku 2001, poświęcony jest sztukom plastycznym i kulturze wizualnej. Ukazuje się nieregularnie w wersji elektronicznej. W „Artmixie” publikowane są teksty krytyczne o sztuce j jej historii, pojawiają się tam także eseje z zakresu literaturoznawstwa, socjologii, historii idei, filmoznawstwa, filozofii, antropologii kultury, pisane w optyce gender studies i animal studies. W „Artmixie” prezentowana jest twórczość artystek i artystów tworzących aktualnie, ale też tych, których twórczość wymaga ponownego odczytania lub odzyskania dla kultury. Można też tam znaleźć informacje o aktualnych wydarzeniach w artystycznym świecie, recenzje, omówienia, wywiady. Pismo zostało podzielone na dwa działy: „art” – w którym umieszczane są teksty krytyczne i „mix” – poświęcony aktualnym wydarzeniom. Każdy numer posiada temat wiodący. Teksty publikowane są na zasadzie otwartego dostępu.

Wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Rok wydania: 2012
Strona Artmixu: http://www.obieg.pl/artmix
Strona numeru Posthumanizm: http://www.obieg.pl/artmix/24254
Redaktorki numeru: Dorota Łagodzka, Anna Barcz, Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz

O zawartości numeru Posthumanizm (rozwiń)

W niniejszym numerze prezentujemy teksty, które wpisują się w dyskurs posthumanizmu lub do niego nawiązują, bądź też są analizą zjawisk, które współtworzą to, czym jest posthumanizm. Do dziedziny studiów nad zwierzętami, a nawet jej krytycznego nurtu (tzw. critical animal studies) można zaliczyć tekst Heather Dodge, która pisząc o szkicach Sue Coe z rzeźni przybliża etyczne znaczenie pojęcia nowej taksonomii. Tekst dostępny jest również w wersji oryginalnej.

Magdalena Dąbrowska zastanawia się, czy psy rasowe mogą być postrzegane jako dzieła bio artu. Autorka sygnalizuje m. in. kwestie etyczne, które pojawiają się w kontekście zjawiska wytwarzania „doskonałych” reprezentantów psów wystawowych. O pracach Moniki Zawadzki z wystawy Oczy szukają głowy do zamieszkania w kontekście posthumanistycznej myśli Donny Haraway pisze Małgorzata Marciniak. Monika Rogowska-Stangret w artykule: Człowiek – pies. O Lucy Lourie w kontekście filozofii Michela Foucaulta i „polityki niezauważalności” Elizabeth Grosz analizuje postać bohaterki Hańby Johna Maxwella Coetzego.

Izabela Kowalczyk w tekście O byciu z innymi recenzuje książkę Moniki Bakke Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, zwracając uwagę na to, że refleksji takich jak ta nadal brakuje w polskim dyskursie naukowym. Publikujemy również, za zgodą Autorki i wydawnictwa fragment książki Moniki Bakke zawierający analizę prac Grzegorza Kowalskiego.

Spis treści (rozwiń)

Heather Dodge – Nowa taksonomia – pozyskiwanie i odzyskiwanie zwierząt widoczne na szkicach Sue Coe z rzeźni
Heather DodgeThe New Animal Taxonomy: rendering animals visible in Sue Coe’s slaughterhouse sketches
Magdalena Dąbrowska – Psy rasowe jako bio-dzieło sztuki?
Małgorzata Marciniak – Oczami cyborga – posthumanistyczny wymiar prac Moniki Zawadzki
Monika Rogowska-Stangret – Człowiek – pies. O Lucy Lourie w kontekście filozofii Michela Foucaulta i “polityki niezauważalności” Elizabeth Grosz
Izabela Kowalczyk – O byciu z innymi (recenzja książki Moniki Bakke Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu)
Fragment książki Moniki Bakke Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu