Ludzie i zwierzęta – Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa (26-27.04.2012 r.)

Data publikacji: 20/04/2012

Opublikowano w: Konferencje

Odsłon: 2787

Komentarze:

Ludzie i zwierzęta - ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

LUDZIE I ZWIERZĘTA
Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

Celem konferencji jest refleksja nad wzajemnymi relacjami ludzi i zwierząt z punktu widzenia nauk o kulturze (etnografii, medioznawstwa, antropologii, socjologii i historii kultury). Interesują nas z jednej strony konkretne praktyki kulturowe, wzory i normy regulujące owe relacje, z drugiej zaś strony – wielorakie sposoby ich konceptualizacji. Chcielibyśmy skupić się na takich zagadnieniach jak:

  • dzieje i społeczne uwarunkowania statusu zwierzęcia w kontekście definicji człowieka;
  • granica człowiek-zwierzę: różne odsłony i sposoby wyznaczania;
  • rola techniki w zapośredniczeniu relacji człowiek-zwierzę;
  • status zwierząt w naukach o kulturze i w naukach społecznych: perspektywa antropocentryczna i próby jej przekraczania;
  • zwierzęta a konstruowanie przestrzeni miejskiej;
  • praktyki kulturowe z udziałem zwierząt: próby akulturacji zwierząt;
  • zwierzęta a historiografia;
  • symboliczne reprezentacje zwierząt w perspektywie antropologicznej.

Organizatorzy: Studenckie Koło Kulturoznawcze przy Instytucie Kultury Polskiej UW, Stowarzyszenie “Katedra Kultury”
Miejsce: Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Czas: 26-27 kwietnia 2012 r.

Konferencja LUDZIE I ZWIERZĘTA - program (rozwiń)

Ludzie i zwierzęta

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

(26-27.04.2012 r.)

26. kwietnia, czwartek

9:00 wykład inauguracyjny
Marta Bucholc – O uporczywych powrotach antropocentryzmu

10:00-11:20
W(y)łączyć – o możliwościach poznawczych zwierząt i tego konsekwencjach, s. 9

Marta Rakoczy – Człowiek, symbol, pismo – o Cassirerowskich poszukiwaniach istoty człowieczeństwa
Kacper SkockiAnimal rhetoric – wartościowa perspektywa czy dziwna moda?
Aleksandra Brzostek, Agnieszka Niemczyk – Z memetyką wśród zwierząt

11:40-12:45
Zwierzęta i zagłada, s. 9

Piotr Krupiński – Nowa pedagogika Zagłady? Zwierzę jako podmiot narracji postholocaustowych
Lech Nijakowski – Zwierzęta i ludzie w czasach postapokaliptycznych. Relacje zwierząt i ludzi w tekstach postapokaliptycznych kultury popularnej jako źródło wiedzy o człowieku i społeczeństwie doby późnej nowoczesności

13:00-14:45
Przekroczyć antropocentryzm, s. 9

Justyna Schollenberger, „I poznali, że są nadzy…” – zagadnienie relacji ludzi i zwierząt w odniesieniu do kategorii władzy i wstydu
Anna Barcz, „Moja przyjaciółka krowa” – o niesymbolicznej reprezentacji krowy u Julii Hartwig, Jolanty Brach-Czainy i Marlen Haushofer
Weronika Plińska, Zwierzę jako Inny. Perspektywizm Eduardo Viveirosa de Castro
Karolina Wróbel, Zwierzęta w prozie Olgi Tokarczuk. Perspektywa nieantropocentryczna

14:45-17:00 przerwa obiadowa

17:00-18:20
Gołąb, kot i małpa – o zwierzętach w mieście, s. 10

Marzena Kotyczka – Od gołębiego serca do… Gołębie w przestrzeni wielkich miast
Paweł Wiszomirski – Kot miejski (wolno żyjący) – konstruowanie nowego aktora, analiza z użyciem teorii aktora-sieci
Katarzyna Kucharska – Zwierzęta w mieście, pomiędzy niechcianym obcym a kochanym przyjacielem

18:40-19:45
Chronić, leczyć, s. 10

Katarzyna Wagner – Choroby zwierząt i sposoby ich zwalczania w Warszawie w latach 1864-1901 w świetle doniesień prasowych
Anna Jaroszuk – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Warszawie – historia idei

27. kwietnia, piątek

9:30-11:15
Przedmiotowość/podmiotowość, s. 9

Joanna Jeśman – Zwierzę w BioArcie. Obrona czy atak?
Dorota Łagodzka – Znaczenie studiów nad zwierzętami dla rozwoju badań nad sztuką. Zarys problematyki
Daniel Brzeszcz – Chcę być twoim psem
Ariel Lisowski – Osiołkowi w żłoby dano w jednym medal, w drugim siano, czyli o „zwierzęcym sporcie” słów kilka

11:30-13:00
Dialektyka spojrzeń, s. 9

Magdalena Dorobińska – Oko krowy, oko kamery – bezduszny automat?
Natalia Schiller – Czarna pantera – o ciele i seksualności czarnych kobiet w świetle spuścizny kolonializmu
Przemysław Dudziński – „Ośmiornica wdziera sie do waginy i to boli” – obrazowanie seksu ze zwierzętami w kulturze japońskiej

13:15-15:30 przerwa obiadowa

15:30-17:15
Hodowla, kolekcja, tożsamość, s. 9

Katarzyna Adamska – „Chowałem niegdyś sowę…” – zwierzę w „Estetyce mieszkania” Paula Schultze-Naumburga
Hanna Jurkowska – „Bazyliszek prawdziwy, jednorożcowych rogów dwa, zasuszony w całości krokodyl…”. Zwierzęce kurioza Hieronima Floriana Radziwiłła
Zbigniew Chmiel – Dwa sarmackie traktaty o hippice, czyli koń w dziełach K.M. Dorohostajskiego i K. Pieniążka
Olga Czeranowska – Zwierzę jako element budowania prestiżu klasy próżniaczej

17:15-19:30
Narracje, s. 9

Małgorzata Szubartowska – Łowcy krokodyli, czyli o dyskursach ludzkiej dominacji w telewizyjnych programach przyrodniczych
Marta Kluszczyńska –  Ogród zoologiczny jako miejsce konstruowania Zwierzęcia
Grzegorz Simborowski – Oswoić jednorożca – cudownie sprzeczny bohater popkultury
Igor Piotrowski – Insektoteologia i insektoteologie. O niełatwych i zmiennych relacjach miedzy Bogiem, ludźmi i owadami

Konferencja "Ludzie i zwierzęta" - AnimalStudies.pl

Konferencja "Ludzie i zwierzęta" - AnimalStudies.pl