Zwierzęta i ludzie (Medium Mundi, tom VII)

Data publikacji: 28/07/2014

Opublikowano w: Książki

Odsłon: 3789

Komentarze:

Zwierzęta i ludzie - Medium Mundi

Zwierzęta i ludzie (Medium Mundi, tom VII)
Zbiór esejów poświęconych tematyce relacji człowiek – zwierzę. Pokłosie sesji Medium Mundi, która odbyła się we wrześniu 2010 r. w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie. Relacja zwierzę-człowiek to jedna z podstawowych, odwiecznych ludzkich opowieści. Książka podejmuje tę opowieść i chce traktować ją poważnie. Bez aroganckiej antropocentrycznej pozy i lekceważenia zwierzęcości.

Redaktorzy: Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski

Wydawca: Miejski Dom Kultury “Batory” w Chorzowie

Miejsce i rok wydania: Chorzów 2011

ISBN: 978-83-929489-9-5
Stron: 290
Wydanie I
Oprawa twarda

Strona serii Medium Mundi: http://www.mediummundi.pl/publikacje.php

Spis treści (rozwiń)

Jacek Kurek, Krzystof Maliszewski – Wstęp 9

Aleksander Nawarecki – Zoofilologia 15

 

Część I. Wspólny świat 17

Tadeusz Sławek – Zwierzę, człowiek i wspólnota losu. O wężach, drozdach i tym, co jest nami 19

Katarzyna Kwapisz-Osadnik – „Jak pies z kotem”, czyli o stereotypach w języku 31

Jadwiga Sebesta – Pryncypia i wyzwania zoologii teologicznej w kontekście krytyki antropocentryzmu 39

Przemysław Piwowarczyk – Zwierzę jako figura grzechu i diabła w literaturze wczesnochrześcijańskiej 55

Maria Jaworska – Zwierzęta jako symbole (animalne wyobrażenia w sztuce średniowiecza) 63

Magdalena Kokoszka – Poeta i węch. O Julianie Przybosiu 74

 

Część II. Wyobraźnia (potwory) 83

Jacek Kurek – Doktor Moreau i pan Hyde. O zapomnianych przestrogach XIX wieku 85

Krzysztof Maliszewski – Cyniczne potwory. Wychowanie i profile dzikości 95

 

Część III. Dom (koty i psy) 107

Łukasz Michalski – „The spirit of perverseness”, czyli rzeź kotów 109

Aleksander Nowarecki – Świat w oczach Ira 123

Zdzisława Mokranowska – Zwierzyniec Jarosława Iwaszkiewicza – pies 128

Katarzyna Wieczorek – Tropem psa w poezji s. Michaeli karmelitanki bosej 137

 

Część IV. Zagroda (krowy i owce) 145

Józef Olejniczak – Krowy, muchy, żuczki i Gombro 147

Jan Piotrowiak – Być (albo nie być) krową – studium „zwierzęcego” i „ludzkiego” w literaturze 159

Marek Piechota – „Ten sam baran co wtedy/ale szczęście inne”. Szkic o „barankach”, „owieczkach” i „Baranku Bożym” w wybranych wierszach ks. Jana Twardowskiego 168

 

Część V. Powietrze (skrzydlate) 185

Zbigniew Kadłubek – Fenomenologia fruwania i śpiewu 187

Krystyna Wojtynek-Musik – „Skrzydlate” wizje Rimbauda 194

Iwona Gralewicz-Wolny – „My jesteśmy mole książkowe…” Lektura jako bibliofagia 206

Beata Mytrych-Forajter – O czym mówią latające ryby? Ignacy Domeyko: „Moje podróże: pamiętniki wygnańca” 214

 

Część VI. Szczeliny (bakterie, robaki, trytony, myszy i nie tylko…) 223

Magdalena Morgańska-Łyżniak – Mali twórcy wielkiego świata 225

Adam Głowacki – Zoomorficzne fantazmaty choroby w polskiej kulturze chłopskiej XIX wieku 240

Justyna Baran – Podgryzanie i biała magia, czyli co u Baczyńskiego robią myszy… 253

Anna Szawerna-Dyrszka – Krótka historia pewnej hodowli 257

Iwona Słomak – Śmierć zwierząt w poezji Dariusza Suski 262

Noty o Autorach 272

Indeks 280

Suplement 291

Zwierzęta i ludzie (Medium Mundi, tom VII) - AnimalStudies.pl